Retshjælp og Gældsrådgivning

Frivillige rådgivere arbejder hver uge hos Frelsens Hær for at tilbyde gratis juridisk, økonomisk og gældsrådgivning til alle. Rådgivningen sker ved personligt fremmøde, telefon eller per mail.

Juridisk Rådgivning

Frelsens Hær på Møllepladsen i Aalborg tilbyder juridisk rådgivning og vejledning, partsrepræsentation samt konkret sagsbehandling inden for en lang række sagsområder:

 • Familie- og arveret
 • Socialret
 • Forbrugerret
 • Udlændingeret
 • Ansættelsesret
 • Lejeret
 • Erstatningsret
 • Klage- og ankevejledning

 

Vi kan hjælpe dig med at få svar på konkrete juridiske spørgsmål og med at skabe overblik over din sag. Vi kan f.eks. besvare spørgsmål vedrørende kontanthjælp, skilsmisse, forældremyndighed, lejekontrakter, købeloven, statsborgerskab mv. Vi kan desuden vejlede dig i forhold til de næste skridt i din sag, og herunder henvise til andre relevante tilbud/myndigheder.

Gældsrådgivning

Frelsens Hær på Møllepladsen i Aalborg yder gratis gældsrådgivning og vejledning, samt konkret sagsbehandling inden for en lang række sagsområder:

 • Gældssanering/gældseftergivelse
 • Forældelse af gæld
 • Inkassovejledning
 • Budgetudarbejdelse
 • Akkord

 

Vi kan hjælpe dig med at få overblik over din privatøkonomi, udarbejdelse af budget, forhandling med kreditorer, rådgivning angående Fogedretten mv. Vi kan desuden vejlede dig i forhold til de næste skridt i din sag, og herunder henvise til andre relevante tilbud/myndigheder.

Såfremt du ønsker anden rådgivning, som ikke fremgår af listerne, så henvend dig til os alligevel. Vi læser som minimum din sag, og sørger for, at du bliver henvist til andre, som kan hjælpe dig.

Hvem er vi?

Vi er et team bestående af frivillige rådgivere. Vi yder juridisk, økonomisk og gældsrådgivning. Frelsens Hær Aalborg kan kontaktes omkring tidsbestilling pr. mail eller telefon. Den første mandag i hver måned vil det være muligt at møde op uden forudgående tidsbestilling.

Behandling af persondata

Her kan du downloade Rådgivningens retningslinjer for behandling af persondata.

Kontakt os

Skipper Clements Gade 9, 9000 Aalborg
Tlf: 30692863
Mail: [email protected]
fhaalborg.dk

Ledes af Nikoline Frydkjær og Victoria Ledet.

Åbningstider
Mandage 16:00 – 19:00
Onsdage 16:00 – 19:00

BEMÆRK: Rådgivningen holder lukket mellem jul og nytår. Der kan forekomme ændringer i åbningstiderne i sommerferien.

Alle, der har været i kontakt med Frelsens Hærs Retshjælp og Gældsrådgivning, kan klage. Se mere her:

Ansvarsfraskrivelse

Frelsens Hærs Retshjælp og Gældsrådgivning fraskriver sig ansvar for ethvert tab, skader eller ulempe – både direkte og indirekte, som rådgivningen kan medføre.

Vores rådgivere er fra jurastudierne og kan derfor ikke holdes ansvarlige som professionelle.

Vi gør opmærksom på, at al kontakt til os via telefon, mail eller fysisk fremmøde, anses som en bekræftelse på og samtykke til, at du har læst, og er indforstået med følgende:

 1. At Frelsens Hærs Retshjælp og Gældsrådgivning ikke har en rådgiveransvarsforsikring for retshjælpen.
 2. At der på intet tidspunkt påhviler Frelsens Hærs Retshjælp og Gældsrådgivning, dens frivillige rådgivere eller bestyrelsesmedlemmer nogen erstatningspligt for tab, skader, skuffelser eller ulempe, både direkte og indirekte af enhver art, som rådgivningen har medført.
 3. At rådgivningen gives på baggrund af de oplysninger, som du medbringer, og at tilbageholdelse af oplysninger kan få negativ indvirkning på din sag.
 4. At rådgiverne er jura- og erhvervsjurastuderende og rådgiverne derfor ikke er underlagt professionsansvar.